miércoles, 30 de abril de 2014

Les Transmaribibolleras també som classe obrera!


L'Àrea de Llibertat d'Expressió Afectiu-Sexual d'Esquerra Unida (ALEAS-EUPV) defensarà el proper 1º de Maig, les reivindicacions pròpies de les treballadores LGTBI, especialment afectades per les polítiques dutes a terme per l'actual govern del Partit Popular.

La situació de gravetat social en la qual vivim és conseqüència directa de les polítiques neoliberals dutes a terme pel bipartidisme. Els successius governs de PSOE primer i PP després han imposat un fals estat del benestar que ells mateixos han desmantellat posteriorment a través de successives retallades pressupostàries en serveis socials bàsics com l'educació, la sanitat o les pensions. A més, les reformes laborals aprovades arrabassen a les treballadores la possibilitat de defensar els seus drets socials i laborals, condemnant-les a una situació d'indefensió i precarietat

En aquest context, ALEAS-EUPV veu ineludible construir entorn del 1º de Maig un projecte comú que englobi a les majories socials perjudicades per les polítiques neoliberals de la troica (FMI, BCE i Comissió Europea) i el bipartidisme. Ara més que mai es fa patent la inevitabilitat de convergir entorn d'un mateix projecte comú, construït col·lectivament i des d'a baix. Per això, l'Àrea de Llibertat d'Expressió Afectiu Sexual d'Esquerra Unida (ALEAS-EUPV) fa seva la convocatòria de lluita social entorn del 1º de Maig, amb l'objectiu de fer confluir en un mateix espai i en un mateix discurs les reivindicacions pròpies de les persones LGTBI amb les de la classe treballadora. Perquè les transmaribibolleras també som classe obrera!

No hay comentarios:

Publicar un comentario